Kvinnor, världen över, har delat med sig av sina erfarenheter av övergrepp och sexuella trakasserier under #metoo-kampanjen.
Många av inläggen fick en enorm spridning, framförallt de som hade en stark social plattform att utgå från.

Vi på Aftonbladet ville ge en röst till de som inte har någon i vanliga fall, belysa alla delar av samhället. Och låta våra läsare dela med sig i skydd av den anonymitet ett källskydd kan skänka någon som vill men inte vågar berätta öppet.

Under en vecka höll vi ett formulär öppet, via Aftonbladet.se, för läsarna att skriva in sina berättelser om sexuella trakasserier.
Målet var att få in historier, från arbetsplatser, från vardagen, från skolan. Och det fick vi.

Nu kan vi publicera 1 000 vittnesmål, från alla delar av Sverige – och flera olika yrkesgrupper. Under en maratonsändning läste många av Aftonbladets kvinnor  historierna högt. Det är jobbig läsning och tittning. Men extremt viktig.